search slide
search slide
pages bottom

Szansa dla młodych.

Szansa dla młodych. Studia się skończyły. Praca magisterska została już dawno obroniona. Od razu po roku egzaminie końcowym znaleźliśmy pracę. Może nie jest to szczytem naszych marzeń. Liczyliśmy na więcej z papierem ukończenia studiów wyższych na ocenę bardzo dobrą. Jednak jesteśmy zadowoleni z tego faktu, że otrzymaliśmy jakąkolwiek pracę. Pytając się znajomych co u nich słychać dowiadujemy się o ich braku pracy albo o wyjeździe za granicę....